THERMO

INFRARED THERMOMETER BOX

ยาเป็นองค์ประกอบที่สำคัญอย่างหนึ่งในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยให้หายจากโรคที่เป็นอยู่ อีกทั้งยังเป็นส่วนที่ทำให้เกิดทั้งต้นทุนและรายได้ของโรงพยาบาล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นกับผู้ป่วย ดังนั้นการเก็บรักษายาให้มีคุณภาพพร้อมสำหรับการใช้งาน การมีข้อมูลการเก็บรักษายาและความคงตัวของยาหลังจากเตรียมผสม จึงมีความสำคัญทั้งในด้านผลการรักษา และในด้านการช่วยลดต้นทุนที่เกิดจากความสูญเสียของยาก่อนวันหมดอายุที่ควรเป็น

การเก็บรักษายาที่ห้องยาของโรงพยาบาลนั้นต้องมีความระมัดระวังเป็นพิเศษ เนื่องจากยามีหลากหลายรายการ หากเก็บไม่ถูกต้องจะทำให้ยาเสื่อมคุณภาพ และอาจทำให้หยิบยาผิด ผู้ป่วยเกิดอันตรายจากการได้รับยาที่ไม่ถูกต้อง โดยการเก็บรักษายาควรเก็บอยู่ในอุณหภูมิ และความชื้นที่ได้มาตรฐาน มีการควบคุมตรวจสอบอุณหภูมิ และความชื้นของห้องคลังยา และตู้แช่ยา เป็นประจำ

ยาบางชนิดจำเป็นต้องมีการควบคุมอุณหภูมิในการจัดเก็บ อย่างเช่น

  • ยาฉีดสำหรับโรคเบาหวาน: อินซูลิน, Byetta, Symlin และ Victoza
  • ยาหยอดตา: Azacite, Phospholine Iodide, Travatan และ Travatan Z, Xalatan
  • ยาที่สูดดม: Brovana, Foradil
  • Copaxone ใช้ในการรักษาโรคระบบประสาทส่วนกลางเสื่อม
  • Forteo ใช้ในการรักษาโรคกระดูกพรุน
  • Fortical (calcitonin พ่นจมูก)
  • Octreotide ใช้ในการรักษา acromegaly

เพื่อป้องกันความผิดพลาดที่จะนำความเสียหายเข้ามา Xentemp จึงเป็นตัวช่วยที่จะทำให้การตรวจสอบอุณหภูมิ และความชื้นเป็นไปอย่างง่ายดาย และไม่ผิดพลาด ไม่จำเป็นต้องคาดเดา ทำให้แน่ใจได้ว่ายาจะถูกเก็บไว้ในอุณหภูมิและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม เพื่อหลีกเลี่ยงการสูญเสียผลิตภัณฑ์หรือการติดเชื้อที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากการเน่าเสีย  สามารถแจ้งเตือนให้เจ้าหน้าที่ทราบได้ทันทีเมื่ออุณหภูมิผิดปกติจากที่กำหนดไว้ ช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายของสถานพยาบาล

Compliance Benefits:

ออกแบบมาเพื่อรองรับการตรวจสอบจากหลากหลาย ๆ มาตรฐาน

เพื่อให้การตรวจสอบเป็นไปอย่างง่ายดาย XENTEMP สามารถดูข้อมูลย้อนหลังได้มากกว่า 5 ปี และยังสามารถออกรายงานตามช่วงเวลาที่ต้องการ เพื่อให้ตรงตามกำหนดของมาตรฐานสากล

FDA 21, Code of Federal Regulations (CFR), Part 11
CAP
Joint Commission (JCAHO)
State Board of Health
AABB
USP797/800

CDC Storage & Handling of Vaccines
Vaccines For Children (VFC) Program
CLIA
FACT
AATB / EATB
ASHRE 170 & 62

XENEX.IO

ช่วยให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ 24 ชั่วโมง มีระบบแจ้งเตือนเมื่ออุณหภูมิ หรือความชื้นผิดจากค่าที่ตั้งไว้
นอกจากนี้ยังสามารถดึงข้อมูลย้อนหลังออกเป็นข้อมูลดิบ หรือเป็นกราฟย้อนหลังได้ถึง 5 ปี ระบบสามารถแจ้งเตือน
และบันทึกข้อมูลอุณหภูมิความชื้นออนไลน์ ทำให้มั่นใจไม่ว่าจะเป็น ยา เวชภัณฑ์ หรือแม้กระทั่งอากาศภายในห้อง
จะอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน เป็นไปตามมาตรฐานสากล และมีประสิทธิภาพที่สุด

ใช้งานง่ายสามารถเข้าใช้งานได้จากหลากหลายอุปกรณ์ ไม่ว่าจะเป็น คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค มือถือ แท๊ปเล็ต

สามารถแบ่งอุปกรณ์ตามพื้นที่ ทำให้ง่ายต่อการตรวจสอบ เจ้าหน้าที่สามารถ เลือกดูเฉพาะพื้นที่ที่ต้องการตรวจสอบ หรือดูแล

สามารถเช็คค่าแบตเตอรี่ของอุปกรณ์วัดอุณหภูมิได้จากระบบ ไม่ต้องเสียเวลาเดินตรวจเช็คทำให้ง่ายต่อการบำรุงรักษา

สามารถตรวจเช็คได้ว่าอุปกรณ์เชื่อมต่ออยู่หรือไม่ หากอุปกรณ์ขาดการเชื่อมต่อระบบจะแจ้งระยะเวลาที่อุปกรณ์ขาดหายไป

สรุปผลอุณหภูมิรายวันผ่านทางไลน์
แจ้งอุณหภูมิ สูงสุด ต่ำสุด เฉลี่ย และปัจจุบัน

มีการแจ้งเตือนเมื่ออุปกรณ์มีปัญหา หรือไม่สามารถส่งสัญญาณได้ ทำให้สามารถแก้ไขได้ทันที

มีการแจ้งเตือนหากอุณหภูมิ ออกนอกช่วงที่กำหนดไว้ ไม่ว่าจะสูงเกิน หรือต่ำเกินไป

มีการแจ้งเตือนเมื่อระบบกลับมาเชื่อมต่อได้อีกครั้ง หรืออุณหภูมิกลับมาอยู่ในช่วงที่ตั้งค่าไว้

XENTRACK

ผู้นำระบบ Indoor Location Tracking ด้วยเทคโนโลยีไร้สาย Beacon BLE 4.0

XENTRACK PRODUCT WITH QUALITY AND SERVICE WITH CARE
สินค้าเปี่ยมด้วยคุณภาพ และบริการด้วยความใส่ใจ

Share this post